Keajaiban Al-Quran Tidak Akan Hilang

Rasulallah s.a.w telah menyebut mengenai Al-Quran : “keajaibannya tidak akan hilang.” Oleh itu Al-Quran adalah baru pasa setiap masa dan mempunyai keajaibannya pada setiap masa. Ini kerana ia kalam Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana lagi Yang Maha Meliputi Ilmu PengetahuanNya Tentan semua benda.