Taubat Seorang Peminum Arak

Renungan

Taubat Seorang Peminum Arak

Pada suatu hari, Khalifah Umar ibni Khattab berjalan-jalan di lorong-lorong dalam kota …